06 30 811 9218
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30.

A 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beíratás :

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik (A Györgyi Dénes Általános Iskolára a 2. szakasz érvényes!):

A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28. és május 15. között keddi és csütörtöki napokon 8-14 óráig van lehetőség, azonban a csoportos találkozások elkerülése érdekében kérjük megjelenési szándékát előzetesen jelezze a 30/811-5372 telefonszámon Telekné Miskey Szilvia iskolatitkárnak. Amennyiben csak ettől eltérő időpontban van lehetősége a személyes megjelenésre, akkor telefonon kérjük ezt is jelezze.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Ács Attila

intézményvezető

 

Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

Az általános iskolai beiratkozás e-Ügyintézés szülői felülete (YouTube videó-val): https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

 

Oktatási Hivatal tájlkoztatója

Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

2020. március 27.

A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.

Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben: https://kir.hu/korzet

1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

Felvételi körzetek Balatonalmádiban.

 

 

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Beiratkozással kapcsolatos Kormányhivatali hirdetmény.

A beiratkozásnak az idei évben két módja van, mindkettő esetén a szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

1. Csak papíralapon történő adminisztrációval

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  •  a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  •  a gyermek lakcímkártyája,
  •  a gyermek TAJ kártyája,
  •  óvodai szakvélemény vagy szakértői bizottság szakértői véleménye,
  •  szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A beiratkozáskor kitöltendő nyilatkozatok:

  • Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat,
  • adatvédelmi nyilatkozatok,
  • a törvényes képviseletről szóló nyilatkozat - Mindkét szülő beleegyezése szükséges a gyermek beiratásához. A beiratkozáson ezért a szülőknek közösen kell megjelenniük vagy a jelen nem lévő szülő - közjegyzővel vagy két tanúval hitelesített - írásbeli nyilatkozatának bemutatása szükséges. Gyermekét egyedül nevelő, elvált szülőtől a válóperi határozat bemutatását kérjük.

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

A „Beiratkozás Általános Iskolába” e- ügyintézési felület előreláthatólag 2019. április 1-től lesz elérhető.

2019-ben lehetőségük van a beiratkozását online előkészíteni, de ebben az évben még kötelező a szülő személyes megjelenése és a szükséges dokumentumok bemutatása a beiratkozáskor.

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra! (Előreláthatólag 2019. április 1-től lesz elérhető a felület.)
A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

 

Iskolánk felvételi körzete 2019.

8220 BALATONALMÁDI, AKÁCFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ÁLMOS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ALPÁR IGNÁC UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ALSÓÖRSI HATÁRÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ARANY JÁNOS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ÁRNYAS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ASZTALOS SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ATTILA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BABITS MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BAJZA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BALATON UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BALATONFÜREDI ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BALATONFŰZFŐI ÚT (páros oldal: 2től - 74-ig; páratlan oldal: 1-től - 75-ig)
8220 BALATONALMÁDI, BALLADA KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BARABÁS MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BARÁTSÁG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BÁTHORI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BATSÁNYI KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BATTHYÁNY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BÉKE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BEM UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BENCZÚR GYULA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BERCSÉNYI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BERKENYE KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BERZSENYI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BIMBÓ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BLAHA LUJZA SÉTÁNY (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BOCSKAI TÉR (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BOKRÉTA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BORÓKA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BOROSTYÁN KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BOTOND UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BRENNER LŐRINCZ KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BUDAI NAGY ANTAL UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BUDATAVA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, BÚZAVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CINKE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CORVIN JÁNOS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSALOGÁNY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSERFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSIKÁSZ IMRE LÉPCSŐ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSILLAG TÉR (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSÓK ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSÓKA KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, CSOKONAI KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DAMJANICH UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DANDÁR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DANKÓ PISTA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DEÁK FERENC UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DEMBINSZKY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DERKOVITS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DÉRYNÉ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DÉSI HUBER ISTVÁN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DIÓFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DÓZSA GYÖRGY ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DR. HORVÁTH BÉLA KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DR. LENKEI VILMOS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DR. ÓVÁRI FERENC UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, DUKAI TAKÁCH JENŐ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, EGRY JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ELŐD UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, EÖTVÖS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ERDŐALJA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ESZE TAMÁS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FADRUSZ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FAGYAL KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FAGYÖNGY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FECSKE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FELSŐÖRSI ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FÉNY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FENYŐ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FERENCZY KÁROLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FESZTY ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FORRÁS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, FÜLEMÜLE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GALAGONYA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GALAMB UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GÁRDONYI GÉZA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GÉBICS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GERLE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GÓLYA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GÖRGEY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GYÖNGYVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GYÖRGYI DÉNES UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, GYŐRI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HADAK ÚTJA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HAJNAL UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HALACS UTCA (teljes közterület)
8200 BALATONALMÁDI, HARANGVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HARIS KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HARKÁLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HARMAT UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HÁRSFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HÉJA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HÉTVEZÉR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HOLLÓ KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HOLLÓ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HONVÉD UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HÓVIRÁG KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HÓVIRÁG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HUBA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, HUSZÁR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, IBOLYA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, IKER SÉTÁNY (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ISKOLA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ISTÓK UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, IZSÓ MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, JEDLIK ÁNYOS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, JÓKAI MÓR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, JÓZSEF ATTILA ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, JUHAR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, JUHÁSZ GYULA KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÁLVIN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÁPLÁR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÁPTALAN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KATONA JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KERKÁPOLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KILÁTÓHEGYI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KINIZSI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KISFALUDY KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KISFALUDY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KISS ERNŐ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KLAPKA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÓCSAG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KOMJÁTH ALADÁR KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KOND UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KOSSUTH UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KOSZTOLÁNYI KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KŐBÁNYA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÖKÉNY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÖLCSEY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KŐRISFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KÖVESALJA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, KURCZ RUDOLF UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LEGENDA KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LEVENDULA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LISZT FERENC UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LÓCZY LAJOS TÉR (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LOMB UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LOTZ KÁROLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, LUTHER UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MADARÁSZ VIKTOR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MANDULA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MÁNYOKI ÁDÁM UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MARGARÉTA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MARTINOVICS UTCA (páros oldal 2-től - 20-ig)
8220 BALATONALMÁDI, MÁTYÁS KIRÁNY ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MÉSZÖLY GÉZA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MIHÁLY RUDOLF UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MIKSZÁTH  UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MOGYORÓ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MÓKUS LÉPCSŐ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MÓRA FERENC UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MÓRICZ ZSIGMOND KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, NÁDAS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, NÁRCISZ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, NEPTUN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, NOSZLOPY GÁSPÁR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, OND UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ÖREGHEGYI ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ŐSZAPÓ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PAÁL LÁSZLÓ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PACSIRTA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PÁFRÁNY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PANORÁMA SÉTÁNY (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PARK UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PEREM UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PETŐFI SÁNDOR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PETŐFI TÉR (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PIHENŐ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, PINTY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, POSTA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, RADNÓTI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, REGE KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, REGE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, REMETEVÖLGYI ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, REZEDA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, RIGÓ KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, RIGÓ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ROZMARING UTCA (páratlan oldal: 1-től 37-ig, páros oldal 2-től 42-ig)
8220 BALATONALMÁDI, RÓZSA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SAS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SEMMELWEIS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SIRÁLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SÓLYOM UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SOMFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZABADSÁG ÚT (páros oldal: 24-től - 106-ig; páratlan oldal: 27-től - 87-ig)
8220 BALATONALMÁDI, SZABADSÁGKILÁTÓ ÚT (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZÉCHENYI SÉTÁNY (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZEDER UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZEGFŰ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZÉKELY BERTALAN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZENT IMRE HERCEG UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZIGETI JÓZSEF UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZIL KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZILÁGYI ERZSÉBET UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, SZINYEI MERSE PÁL UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÁBOR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TAKSONY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TAS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TAVASZ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TELEKI BLANKA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TINÓDI UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÓÁLLÁS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TOLDI MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÓTH ÁRPÁD UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÖHÖTÖM UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÖLGYFA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÖLTÉS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TULIPÁN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, TÜZÉR UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ÚTTÖRŐ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VADRÓZSA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VAK BOTTYÁN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VÁROSHÁZ TÉR (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VAS GEREBEN UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VASÚT UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VÁTH JÁNOS KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VÉCSEY KÁROLY KÖZ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VÉCSEY KÁROLY UTCA (teljes közterület)
8200 BALATONALMÁDI, VÉGHELY DEZSŐ UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VERSENY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VIOLA UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, VÍZMEDER UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, WARTHA VINCE UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, YBL MIKLÓS UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ZERGE LÉPCSŐ (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ZICHY MIHÁLY UTCA (teljes közterület)
8220 BALATONALMÁDI, ZRÍNYI ILONA UTCA (teljes közterület)