06 30 811 9218
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30.

Mindennapos testnevelés

Tisztelt Szülők!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak
szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra kiváltható:

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel,

d) sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján
- amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a
sportszervezet által kiállított igazolással.

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak szükséges minden héten a délelőtti 3 testnevelés órán
felül további 2 órában a fenti lehetőségek egyike szerint sporttevékenységet végezni.

Azok a 7. és 8. osztályos tanulók, akik nem vesznek részt az iskola által szervezett
sportfoglalkozások valamelyikén (gyógytestnevelés, felsős délutáni mindennapos
testnevelés), legyenek szívesek az ezen a linken található igazolást kitöltetni edzőjükkel / az
egyesület elnökével. Az igazolás csak az aláírásokkal és egyesület esetében pecséttel ellátva
érvényes! Ha a linken található igazolás nyomtatásával probléma adódna, a szülő kérheti az
osztályfőnöktől a nyomtatványt papír formában is.

A 2023/2024. tanév I. félévére szóló igazolás beadásának határideje az osztályfőnök részére
2023. szeptember 15.
Amennyiben az igazolást a tanuló határidőre nem adja le, köteles az adott félévben az iskola
által szervezett valamelyik sportfoglalkozáson részt venni, melyről a hiányzást igazolni kell!
Az iskolai sportfoglalkozáson részt vevő tanulók számára sportszervezeti vagy egyesületi
igazolás kitöltése nem szükséges.