06 30 811 9218
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30.

Kollégát keresünk!

Iskolánk matematika-bármely szakos kollégát keres.
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ua7b9il7d5

Veszprémi Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Györgyi Dénes Általános Iskola

matematika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatása a munkaköri leírásban foglaltak és az aktuális tantárgyfelosztás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezési az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, matematika-bármely szakos,

  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • fizika tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • A pályázó aláírt fényképes szakmai önéletrajza

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ács Attila intézményvezető nyújt, a 06 30 811-5324 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Ács Attila intézményvezető részére a iskola@gyorgyiiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.