06 30 811 9218
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30.

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratás :

Tisztelt Szülők!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratás ideje:

2024. április 18. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig

2024. április 19. (péntek) 8.00-19.00 óráig

A tankötelezettsége teljesítését 2024. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye- ennek hiányában tartózkodási helye- szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Szeretnénk jelezni, hogy személyes ügyintézésre előre egyeztetett időpontban lesz lehetőség.

Időpontot az alábbi felületen lehet foglalni:

https://form.jotform.com/240795906392366

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek TAJ-kártyája

- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa

A felvételi kérelem – a beiratkozás egyszerűsítése érdekében- előzetesen benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén ( https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is.

A KRÉTA elektronikus ügyintézéshez tájékoztató itt található.
Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges (ápilis 18-án és 19-én)!

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő- a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül- jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülők, gondviselők a biratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen- vagy a Veszprémi Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok20242025-tanev)- találják meg: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

- Törvényes képviselő nyilatkozat

- Életvitelszerű lakcím nyilatkozat

- Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozata

-Nyilatkozat állampolgárságról

-Gondviselők elérhetőségei

 

Iskolánk felvételi körzete

HIRDETMÉNY a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról