06 30 811 9218
8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 30.

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bekezdésében foglaltak szerint a mindennapos testnevelés heti öt órájából legfeljebb heti két óra kiváltható:

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással.

Iskolánk 1. és 3. osztályos tanulóinak kivételével (nekik délelőtt 5 testnevelés órájuk van) minden tanulónak szükséges a délelőtti 3 vagy 4 testnevelés órán felül a fenti sporttevékenységek közül valamelyik tevékenységet végezni: a 2., 4. és 5. osztályosoknak heti egy, a 6., 7. és 8. osztályosoknak heti két órában.

Azok a 2., 4., 5., 6., 7. és 8. osztályos tanulók, akik nem vesznek részt az iskola által szervezett sportfoglalkozások valamelyikén (alsós napközi keretein belül sportfoglalkozás, játékos sport, mozgásfejlesztés, gyógytestnevelés, felsős délutáni mindennapos testnevelés), legyenek szívesek az ezen a linken található igazolást kitöltetni edzőjükkel / az egyesület elnökével. Az igazolás csak az aláírásokkal és egyesület esetében pecséttel ellátva érvényes! Ha a linken található igazolás nyomtatásával probléma adódna, a szülő kérheti az osztályfőnöktől az igazolást papír formában is.

A 2022/2023. tanév II. félévére szóló igazolás beadásának határideje az osztályfőnök részére:

2023. február 1.

Amennyiben az igazolást a tanuló határidőre nem adja be, köteles az iskola által szervezett valamelyik délutáni sportfoglalkozáson részt venni.

Az iskolai sportfoglalkozáson részt vevő tanulók számára igazolás kitöltése nem szükséges, mivel a Krétában szerepel a nevük az adott sportfoglalkozásnál.